Viktig info om bud

Først og fremst: Bud er bindene. Har du lagt inn et feilaktig bud, så ta kontakt snarest, slik at dette kan bli korrigert. Pass på at du får bekreftelse på at jeg har registrert at budet er annullert, send melding på nytt dersom du ikke hører noe innen 48 timer.

For å legge inn bud, så må du registrere deg. Det enkleste er å bruke Facebook som identifikasjon. De eneste opplysningene som blir gitt tilbake til oss av Facebook, er ditt navn og epost-adresse.

Du kan også følge med på bud. Dette krever også innlogging, og når du er logget inn, så klikk på “Følg denne” for å få tilsendt status.

Avslutningstidspunkt for budrunder: Alle auksjoner er merket med når auksjonen avsluttes. For gjenstander som ikke har mottatt bud, så kan tidspunktet endres. Dersom det er registrert bud på en gjenstand, så vil ikke avslutningstidspunket bli endret.

Frakt kommer i tillegg til sluttsummen. For deg som bor i Stavangerregionen, vil det kanskje svare seg å hente varene selv. Husk å avtale tidspunkt for henting. Hvis du har vinnerbud på flere gjenstander, så ta kontakt for å få en fraktpris for alle varene samlet, det vil som oftest kunne gi en lavere fraktpris totalt.

Jeg må ta forbehold om at det kan være feil som ender opp med at bud blir avvist, eller godkjent på feil grunnlag. Med andre ord: Det er en mikroskopisk sjanse for at en handel kan bli avvist. I slike tilfeller skal du selvfølgelig ikke betale noe som helst. Hvis f.eks. frakten blir beregnet feil, så vil jeg informere deg i etterkant, og du vil så helt fritt til å kansellere kjøpet om du ønsker det. Jeg tror ikke det vil skje, men nevner det i forkant, slik at det i hvert fall er nevnt.

Manglende betaling for vinnerbud: Som det er presisert ovenfor, så er bud bindende. Ved manglende betaling etter vinnerbud, så vil andre budgivere få tilbud om å kjøpe gjenstanden for sitt bud, gitt at det er over minstepris. Det foreligger ingen forpliktelse for dem å kjøpe gjenstanden i slike tilfeller. Dersom det ikke er andre budgivere, eller ingen ønsker å kjøpe gjenstanden, belastes budgiver for reaktivering av auksjonen. Manglende betaling for vinnerbud kan også medføre utestenging fra andre auksjoner.

Informasjon om de forskjellige gjenstandene er lagt inn så godt det er mulig. Spesielt gjelder dette alder på gamle ting som kan være usikker. Hvis nøyaktig alder er viktig for din verdivurdering, så ta kontakt så ser vi hva som kan gjøres for å fastsette dette. Det samme gjelder også tilstanden til varen, f.eks. om det fortsatt virker og kan brukes, eller om det bare er til pynt el.l.